Merve \ 14 \ İstanbul

O kadar para verdim diye otobüsten son duraktan önce inmeyip gerisin geriye üç durak yürümüşlüğüm var.

(Kaynak: greenbasligovelduck)

Notes
8
Posted
15 saat önce
umutsuzhayaller:

Bide böyle şerefsizler var

umutsuzhayaller:

Bide böyle şerefsizler var

(umutsuzhayaller gönderdi)

Notes
875
Posted
15 saat önce

Bişey dicem şimdi ben cumhurbaşkanı olursam kocam first lady mi olucak

(Kaynak: kahve-mag, converseiminmorkayipbagcigi gönderdi)

Notes
199
Posted
15 saat önce
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter