Merve \ 14 \ İstanbul

Bir gün beni hiç anlamadıklarını fark ettim. Ondan sonra kimseye doğruyu söylemek gelmedi içimden.

(Kaynak: kitapaskina, thepurpleparadisee gönderdi)

Notes
2035
Posted
11 saat önce

I have beautiful everything.

(Kaynak: adriansivashkov, stardia gönderdi)

Notes
1564
Posted
11 saat önce

Hani yalan söylemeye başlarsınız ve en iyi arkadaşınız durumu fark edip size katılır ya, paha biçilemez.

(Kaynak: lattersbaby, bloodparadisee gönderdi)

Notes
2778
Posted
11 saat önce
ozzysever:


winchestersulalesinden:

Puhshahhabaamkhsmjs

amq ahahahahaha lkfnv

ozzysever:

winchestersulalesinden:

Puhshahhabaamkhsmjs

amq ahahahahaha lkfnv

(Kaynak: atanamayandinhocasi, teomannnn gönderdi)

Notes
5034
Posted
12 saat önce
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter